Kinderstralen

Specialist in de opvang van kinderen op basisscholen en in scholing en coaching voor overblijfprofessionals.

De keuze van Kinderstralen

Kinderstralen heeft gekozen voor het wegnemen van een aantal tijdintensieve taken in het aanmeldingsproces.

Ouders kunnen de opvang van hun kinderen sneller en makkelijker regelen en organiseren.

Aanpak

Kinderstralen heeft haar klantprocessen geanalyseerd op gezocht naar manieren om klantprocessen te vereenvoudigen.

Probleem

Het traditionele aanmeldproces is voor zowel ouders, verzorgers als medewerkers een tijdsintensief proces.

Het aanvragen en verwerken van nieuwe aanvragen kost zowel online meer tijd dan gewenst.

Oplossing

Kinderstralen heeft gekozen om incassomachtigen in te zetten waarmee ouders en verzorgers de opvang van hun kind(eren) volledig digitaal regelen.

Dit biedt zowel de ouders, verzorgers en medewerkers een aantal voordelen. Het regelen van de opvang van een kind kan met een paar klikken worden geregeld. De aanvraag en het inplannen van een kind kan sneller worden verwerkt en bevestigd door een naadloze integratie met het achterliggende systeem.

Voor ouders en verzorgers levert deze oplossing gemak en een sneller plaatsing op van hun kind(eren). Voor Kinderstralen betekent dit veel tijdwinst omdat handmatige verwerking van papieren machtigingen via de website komt te vervallen.

Om te zorgen voor een eenvoudig en soepel proces is gekozen om incassomachtigen naadloos op te nemen in het aanvraagproces op de website door gebruik te maken van de REST-API. Na verwerking van de aanmelding wordt deze volledig automatisch verwerkt in het achterliggende systeem

Voordelen

  • Kinderopvang regelen met één paar klikken
  • Zowel voor ouders, verzorgers en medewerkers besparen veel tijd
  • Incassomachtigen voor volledig digitaal afgeven van een machtiging
  • Gebruik van de REST-API biedt naadloze integratie in website als verwerking in achterliggende systemen