Brickfund

Word mede-eigenaar van vastgoed. Investeer in professioneel aangekocht vastgoed.

De keuze van Brickfund

Brickfund heeft gekozen voor het wegnemen van een aantal tijdintensieve taken in het aankoop en verkoop en huur en verhuurproces.

Zowel investeringen als huurcontracten kunnen met een paar klikken worden afgesloten.

Aanpak

Brickfund heeft haar klantprocessen geanalyseerd op gezocht naar manieren om klantprocessen te vereenvoudigen.

Probleem

Het traditionele proces van het aangaan van een huurovereenkomst is voor zowel de huurder als Brickfund een arbeids- en dus tijdsintensief proces.

Het aanvragen, verwerken en afsluiten van investeringsaanvragen en huurovereenkomsten kost hierdoor zowel klanten als Brickfund meer tijd dan gewenst.

Oplossing

Brickfund heeft gekozen om incassomachtigen in te zetten waarmee klanten volledig digitaal hun huurovereenkomst kunnen aangaan.

Dit biedt zowel klanten als Brickfund een aantal voordelen. Investeringen kunnen makkeijker ineens of in termijnen worden betaald. Het sluiten van een huurovereenkomst wordt versneld omdat het afgeven van incassomachtiging met een paar klikken is geregeld. Een incassomachtiging geeft ook directe zekerheden over de juistheid van de tennaamstelling en IBAN zodat storno's tot een minimum worden beperkt.

Voor klanten betekent het volledig digitaal investeren en afsluiten van een huurovereenkomst een snellere verwerking. Voor Brickfund betekent dit veel tijdwinst omdat veel handmatige verwerking van papieren machtigingen komen te vervallen.

Om te zorgen voor een eenvoudig en soepel proces is gekozen om incassomachtigen op te nemen in het aanmeldproces van investeringen als afsluiten van een huurovereenkomst door gebruik te maken van de kant-en-klaar pagina.

Voordelen

  • Bestelproces is korter, sneller en beter dan ooit tevoren
  • Zowel voor klanten als Brickfund wordt veel tijd bespaard
  • Incassomachtigen als dé betaaloptie voor volledig digitaal afsluiten van een huurovereenkomst
  • Gebruik een kant-en-klaar pagina voor aanbieden van incassomachtgen