hero-shape

Kinderopvang

Technologie-gedreven innovaties gaan de komende jaren de manier waarop kinderopvang wordt georganiseerd de wereld veranderen.

Opvang van kinderen gaat om het welzijn van kinderen. De organisatie van kinderopvang is vandaag de dag nog steeds een arbeidsintensief- en administratief proces.

De organisatie van kinderopvang wordt de komende jaren steeds digitaler waarbij de moobiele telefoon een centrale rol zal spelen. Het zal niet lang meer duren dat zorgprofessionals én ouders de kinderopvang met een paar klikken organiseren en regelen.

Snelheid is het sleutelwoord waarmee u zich kunt onderscheiden van uw concurrenten. Snelheid op het gebied van innovaties waarbij alle betrokken partijen alle aandacht richten op het welzijn van kinderen.

Kinderstralen

Specialist in de opvang van kinderen op basisscholen en in scholing en coaching voor overblijfprofessionals.

Nieuwe mogelijkheden

Kinderopvang is meer dan opvang voor kinderen aan ouders bieden. Het aanbieden van kinderopvaing is zowel een functie als beleving. Juist deze beleving wordt steeds belangrijker. Het vergroten van de beleving kan op twee manieren worden gerealiseerd:

1. Vergroten van de kwaliteit van de kinderopvang.

Investeren in fysieke middelen is doorgaans geldintensief en kent een lange terugverdientijd.

2. Wegnemen van disrupties in de opvangbeleving.

Investeren in het vereenvoudigen van processen en wegnemen van tijdsintensieve taken zijn relatief snel en goedkoop te realiseren.

Keuze

Kinderstralen heeft gekozen voor het wegnemen van een aantal tijdsintensieve taken in het aanmeldingsproces.

Ouders kunnen de opvang van hun kinderen sneller en makkelijker regelen en organiseren.

Lees verder...